Whāinga Tuatahi

Lloyd Homer GNS Science

Home > > Whāinga Tuatahi

State Active
Duration 2019 – 2024
Budget / Funding $889000
Project Leader(s)
Darren Ngaru King
Ngāti Raukawa
NIWA
Ruakere Hond
Taranaki, Ngāti Ruanui, Te Āti Awa
Tuhi Productions
Jon Procter
Muaupoko, Ngāi Tahu
Massey University

Vision

A reframing of scientific approaches to natural hazard research in Aotearoa New Zealand, by moving beyond traditional western methodological approaches and assumptions.

Project description

Mātauranga Māori (Māori knowledges) of natural hazards are woven into and are an integral part of Māori accounts of creation of our landscape. These knowledges have the power to transform our understanding of natural hazard risk and resilience.

By exploring, collating and sharing oral traditions and stories surrounding our changing landscapes, we can deepen our understanding of natural hazards and risks, and identify resilience strategies.

The following place-based research studies are taking place alongside iwi and hapū in the northern South Island, in Taranaki, and in the central North Island:

 • Advancing ‘plural’ narratives about tsunami hazard and history across Raukawakawa Moana
  Darren Ngaru King, with Ngāti Koata, Ngāti Kuia and Rangitāne o Wairau
  Promotion of plural knowledge development is a central feature of the research under this work stream. This objective has resulted in the active reclaiming of tribal histories surrounding ancestral experience with past tsunami impacts, as well as added to broader scientific understandings about the regional picture of likely generating sources and recurrence intervals for large to great tsunamis across Raukawakawa Moana (Cook Strait). On-going work has the potential to contribute to the production of new Māori and scientific narratives about tsunami hazard and history around the Aotearoa New Zealand coast.
 • Project Mounga – Ngā toronga mounga me ōna pūrākau ā iwi
  Ruakere Hond with selected Taranaki iwi and hapū
  Through interviews with Taranaki iwi and hapū, we are bringing to light pūrākau (stories) about the changing landscape of Taranaki mounga (Mt Taranaki). We are also investigating key texts, waiata (songs) and oral histories that illustrate iwi-centric views and narratives on landscapes, with a goal of producing a composition in te reo Māori and presenting findings at an iwi symposium.
 • Volcanic lakes and waters
  Jon Procter with iwi kaitiaki
  We are working with iwi to identify wai (waters) associated with Matua te Mana (Maunga Ruapehu). Through wānanga, we will share knowledge about volcanic waters and the mauri, wairua and life-supporting capacity of these features. We seek to develop a joint mātauranga Māori / science-based water-monitoring framework of indicators that relate to volcanic processes and changing behaviours for Matua te Mana.

Wawata

He whakahou i ngā ahunga pūtaiao ki te rangahau i ngā mōrearea taiao i Aotearoa mā te kauneke ki tua o ngā ahunga me ngā whakapae ā-tikanga pākehā taketake.

Whakaahuatanga papatono

E kōtuia ana, e kōmitimitiahia ana te Mātauranga Māori o ngā mōrearea taiao ki roto i ngā kōrero orokohanga a te Māori o tō tātou horanuku.  He mana tō ēnei mātauranga ki te panoni i ō tātou māramatanga o te tūraru mōrearea taiao me te manawaroa.

Mā te tūhura, te kohi me te toha i ngā kōrero tuku iho me ngā pūrākau e pā ana ki ngā huringa horanuku, ka taea e tātou te whakahōhonu i to tātou mārama ki ngā mōrearea taiao me ngā tūraru, ā, me te tautohu i ngā rautaki manawaroa.

Ko ēnei rangahau ā-wāhi e whakahaeretia ana i te taha o ngā iwi me ngā hapū i te taha raki o Te Waipounamu, i Taranaki, ā, i te puku o Te Ika-a-Māui:

 • Advancing ‘plural’ narratives about tsunami hazard and history across Raukawakawa Moana | Te kōkiri i ngā kōrero kanorua mō ngā mōrearea taiāniwhaniwha me te hītori i Raukawakawa Moana
  Darren Ngaru King, me Ngāti Koata, Ngāti Kuia me Rangitāne o Wairau
  Ko te whakatairanga i te whanaketanga mātauranga kanorua tētahi āhuatanga matua o te rangahau i tēnei ara mahi. Ko te hua o tēnei whāinga ko te whakahokinga mai o ngā kōrero tuku iho ā-iwi e pā ana ki ngā wheako tīpuna o ngā pānga tai āniwhaniwha o mua, ā, i tāpiritia hoki ki te māramatanga ā-pūtaiao whānui o ngā tirohanga ā-rohe o ngā tūpono pupūtanga mai, me te matahoki pūputu o ngā tai āniwhaniwha nui, ki te tino nui, i Raukawakawa Moana.  Mā te mahi tonu e torohū ai te whai wāhi ki te whakaputanga o ngā kōrero Māori, kōrero ā-pūtaiao hou mō te mōrearea tai āniwhaniwha me ngā kōrero tuku iho puta noa i te takutai o Aotearoa.
 • Project Mounga – Ngā toronga mounga me ōna pūrākau ā iwi
  Ruakere Hond me ētahi hapū me ngā iwi o Taranaki
  Mā roto i ngā uiui ki ngā iwi me ngā hapū o Taranaki, e whakapūrata ana mātou i ngā pūrākau mō te huringa o te horanuku o Taranaki mounga.  E tūhura ana mātou i ngā tuhinga, ngā waiata me ngā kōrero tuku iho nui e whakatu ana i ngā tirohanga me ngā kōrero ā-iwi e pā ana ki ngā horanuku, me te whai anō ki te whakaputa i tētahi titonga reo Māori, ā, ka whakaatu i ngā kitenga i tētahi hui taumata ā-iwi.
 • Volcanic lakes and waters | Ngā roto me ngā wai puia
  Jon Procter me ngā iwi kaitiaki
  E mahi ana mātou i te taha o ngā iwi ki te tautohu i te wai e pā ana ki a Matua te Mana (Ruapehu). Mā te wānanga, ka tiri mātou i te mātauranga mō ngā wai puia, me te raukaha o te mauri, te wairua, te waiora hoki o ēnei wai.  E rapu ana mātou ki te whakawhanake i tētahi pou tarāwaho hononga mātauranga Māori / pūtaiao pākehā mō te aroturuki wai, o ngā tohu e pā ana ki ngā tukatuka puia me ngā huringa whanonga o Matua te Mana.

Resource Outputs from this project

Webinar

He Haerenga Mōrearea – A Hazardous Journey

Mātauranga Māori and mātauranga-a-iwi approaches to emergency management and decision making for disaster risk reduction.

View Webinar
Video

Tracing tsunamis through history

Weaving whakapapa and science together to trace tsunami through history.

View Video
Article

Mātauranga Māori—the ūkaipō of knowledge in New Zealand.

Hikuroa D. 2017. Mātauranga Māori—the ūkaipō of knowledge in New Zealand. Journal of the Royal Society of New Zealand. 47(1):5-10. doi:10.1080/03036758.2016.1252407.

View Article
Article

Māori oral histories and the impact of tsunamis in Aotearoa New Zealand.

King DN, Shaw WS, Meihana PN, Goff JR. 2018. Māori oral histories and the impact of tsunamis in Aotearoa-New Zealand. Nat Hazards Earth Syst Sci.…

View Article
Scroll to Top