Home > Report > Kāore te whakamā i ahau ki te taura whiu kau. A Prophet’s Lament.

Report

Kāore te whakamā i ahau ki te taura whiu kau. A Prophet’s Lament.

Black, T. Kāore te whakamā i ahau ki te taura whiu kau. A Prophet’s Lament.
Te Whare Wānanga o Awanuiārangi Printery, Whakatāne, 2022.

Please contact Professor Taiarahia Black, Te Whare Wānanga o Awanuiārangi to enquire about access to this publication.

Scroll to Top