Home > Article > Ka ū ana ko Whareongaonga

Article

Ka ū ana ko Whareongaonga

Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. 2018. Ka ū ana ko Whareongaonga: 10th of July 1868 – 12th of July 2018: 150th anniversary of the landing of Te Kooti and the Whakarau into Whareongaonga. Whakatāne (NZ): Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. 63 p.

Scroll to Top